HOME
 
APPLICATION FOR MEMBERSHIP
IFFS GENERAL ASSEMBLIES
IFFS DON QUIXOTE AWARD
NEWSLETTER
IFFS FESTIVAL REPORTS
DON QUIJOTE WINNERS (FROM 2007-)
MUNDOKINO
Search
  Organizing film societies worldwide...


STATUTES COMMITEE MEMBERS EMAIL LINKS WEBMASTER

Festival international du cinema Meditterranéen de Tétouan, Morocco, March 25 - April 1, 2005. by Raúl Broceño Corrales (Espagnol/English)

Després de tres anys sense celebrar-se, el Festival de cinema Mediterrani de Tetouan (Marroc) es va celebrar a la seva 12ª convocatòria. Un total de 10 pel•lícules en competició de gran part dels països que formen la conca mediterrània: Itàlia, Egipte, França, Albània, Croàcia, Marroc(2), Espanya, Tunísia i el Líban van ser els escollits (English Version below)

Aquest festival té la intenció de fomentar el diàleg i promoció del cinema mediterrani, basant-se en la percepció comuna que els països mediterranis poden tenir. Com a resultat de la celebració el jurat format per; Ayob Anjari (Marroc), Virnie Giachino (França) i jo mateix (Raúl Broceño), vàrem decidir donar el premi Don Quixot de la FICC (Fedetació Internacional de cine-clubs) a la pel•lícula croata "Ici" (Dir: Zrinko Ogresta) i fer dos mencions especials: la primera per "Dans les champs de batallie" (Dir: Danielle Arbid - Liban) i la segona per "Mémorie en detencion" (Dir: Jilali Ferhati-Marroc).

El Festival

El dia de la inauguració es va projectar “L’enfant Endormi” de Yasmine Kassari, on es dona un punt de vista diferent al fenomen de l’emigració: en aquest cas tracta de Zeinab, la dona que es queda a l’espera del seu marit que ha emigrat. Desprès de la inauguració, el sopar va ser especialment atractiu, els carrers de la ciutat antiga que portaven al restaurant eren plens de músics tradicionals, així com a l’interior del restaurant on van estar tocant fins al final del menjar música andalusí: experiència realment especial.

La projecció de les pel•lícules durant els 7 dies d’estança al Festival (no vaig poder assistir a la cerimònia de clausura, per un error de dates inicial) va ser relaxada, ja que tan sols entraven en competició 10 pel•lícules, que normalment es projectaven a la tarda o nit. Tot i així es podia assistir a mostres i activitats paral•leles a la casa de la cultura o en algun dels cinemes de la ciutat de Tetouan (Monumental, Espanyol o Avenida).

La disposició de l’organització va ser sempre molt entregada i amigable: sempre es trobaven solucions als inconvenients propis d’un esdeveniment de les característiques d’un Festival de Cinema, si bé els horaris no es solien ajustar a les previsions marcades inicialment. Encara i així, l’estança va ser mes que agradable i sempre podies comptar amb algun dels membres de l’organització disposat a ajudar-te.

Vull afegir finalment, que guardo molts bons records d’aquest 12ª Festival de cinema de Tetouan, i tot i que els desajustos horaris i organitzatius poden xocar en un principi, és molt aconsellable poder gaudir del esdeveniment i l’amistat que el Festival i la ciutat de Tetouan ens ha ofert entorn al cinema i costums tal i com es viuen al Marroc.

Raúl Broceño Corrales
BEC-FCCC


After a three-year gap, Tetouan’s Mediterranean Film Festival took place on its 12th edition. A total of 10 films produced by many of the countries with shores on the Mediterranean: Italy, Egypt, France, Albania, Croatia, Morocco (2), Spain, Tunisia and Lebanon , were chosen for competition.

This festival’s purpose is to foster dialog and promote Mediterranean cinema, based on the common perception shared by Mediterranean countries. The jury, composed by Ayob Anjari (Morocco), Virnie Giachino (France) and myself (Raúl Broceño), was pleased to hand the FICC’s (International Federation of Cine-clubs) “Don Quixote” award to the Croatian film “Ici” (Directed by Zrinko Ogresta), and to award two special mentions to "Dans les champs de bataille" (Directed by Danielle Arbid - Lebanon) and
”Mémoire en Detention” (Directed by Jilali Ferhati-Morocco).

The Festival

“L’enfant endormi”, which was shown on the opening day, presents migration from a different point of view: this is the case of Zeinab, the wife that awaits the return of her husband, who left the country in search of a better job. After the festival’s opening, dinner was specially appealing, since both the old town’s streets and the restaurant itself were packed with musicians playing traditional music from “al-Andalus” till the end of the meal: a really special experience.

The projection of films during the 7 days of festival (I could not attend the closing ceremony, due to an initial confusion with the dates) was hassle-free, since only 10 films were on competition, and these were shown in the afternoons or evenings. There was even time to attend exibitions and parallel events held at the “house of culture” or some of Tetouan’s cinemas (“Monumental”, “Español” or “Avenida”).

The organizers were always very dedicated and friendly: they would always come out with a solution to the problems related to organizing such an event as this cinema festival, although the timing of events did not always follow the initial schedule. Nevertheless, our stay was very pleasant and you could always count on someone from the festival’s organization who would be eager to help.

Finally, I just would like to add that I keep very good memories from this 12th Tetouan Cinema Festival, and despite the problems with the timing of events and organization, which can be disconcerting at the beginning, being able to enjoy this event and the friendliness that the Festival and the city of Tetouan have offered us, are all highly recommended to experience the way that cinema and traditions are lived in Morocco.